Easy Access|biometriske og elektroniske låsesystemer|reklamebilder

Easy Access er en av Norge´s ledende leverandører innen biometriske og elektroniske låsesystemer.http://www.easyaccess.no/index.php/no/. De har stadig behov for bilder i sin markedsføring i både Norge og Danmark. Tidligere har vi fotografert dørlåsene som rene produktbilder,men denne gangen ville de ha reklamebilder av dørlåsene i miljø.Bilder som illustrerer dørlåsene i bruk.De har også utviklet en egen app…

Continue Reading →

Sagnæspølsa |hjemmeside |markedsføring |lokale produsenter

Når lokale produsenter som Sagnæspølsa trenger nye bilder til sin hjemmeside og sin markedsføring er det hyggelig at de velger å bruke meg som fotograf.Denne fotograferingen ble gjennomført i en av de gamle bygningene på Hadeland Folkemuseum.Valget av location var veldig bevist siden Sagnæspølsa er et tradisjonsprodukt her på Hadeland.Dette gjorde at vi fikk den stemningen…

Continue Reading →