Reklame

Vi leker ikke butikk. La bildene vise kundene at du mener alvor.

Vi hjelper deg med å promotere din bedrift med stilfulle og profesjonelle bilder, enten det er ansattbilder, miljøbilder eller lignende. Vi tilpasser bedriftens profil ut fra hvordan de ønsker å fremstå, og kommer gjerne med anbefalinger til de som er usikre.

«Bildene fotograf BT Stokke tar for vår bedrift viser kvalitet, nytenkning, lokalkunnskap og engasjement.  Dette kjennetegner også bankens kjerneverdier, nær, dyktig, engasjert og fremtidsrettet»

– SpareBank 1 Ringerike Hadeland